Liên hệ

Thông tin liên hệ

Giới thiệu

HCI Holding chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng thời cuộc.

Địa chỉ

110 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, Tp. HCM

Calling Support

(+84) 90.200.24.77

Email Information

lienhe@hciholding.com