HCI HOLDING – LIÊN MINH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI

“LIÊN MINH” gồm 7 doanh nghiệp cốt lõi, cũng như những hoạt động dựa trên nhiều lĩnh vực, bao gồm:

  • Hoạt động ở các ngành nghề phân phối các dòng sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe
  • Sản xuất truyền thống cũng như đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, nông nghiệp sạch và năng lượng sạch tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ đang được nhà nước gọi mời đầu tư.
  • Đầu tư lĩnh vực tài chính – ngân hàng, hình thức mua cổ phiếu các ngân hàng, các công ty phát triển nhà, bất động sản…
  • Đầu tư phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp, năng lượng sạch – Đầu tư trang trại nông nghiệp sạch, vùng nguyên liệu sạch, phục vụ sản xuất Dược – Mỹ phẩm cho các công ty trực thuộc và xuất khẩu. Khu vực: Tây Nguyên, Tây Bắc.

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào HCI Holding cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng thời cuộc.